Σκαμνάκης Αντώνης

Βαθμίδα: 
Διδάσκων Άλλου Τμήματος
Γραφείο: 
Εγνατίας 46 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310-991979
Ώρες Συνεργασίας: 
Δείτε: https://www.eps.auth.gr/el/polsci/7676