Μεταπτυχιακά

Σχετικά με την προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη»

  • Posted on: 21 June 2019

Σχετικά με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» σας ενημερώνουμε ότι η νέα προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2019-20 θα δημοσιευτεί περί τον Οκτώβριο 2019 και τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο 2020

Προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2020-21 (παράταση προθεσμίας)

  • Posted on: 21 June 2019

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ιστορία, Πόλεμος και Στρατηγικές Σπουδές» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2020-2021).

Προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2019-20 (προθ: 9/9)

  • Posted on: 21 June 2019

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2019-2020).

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πολιτική Θεωρία.

Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Αποτελέσματα Εκλογών Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων

  • Posted on: 20 June 2019

Πραγματοποιήθηκαν στις 13/06/2019 οι εκλογές του Ενιαίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υπ. Διδακτόρων Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ψήφισαν: 26
Έγκυρα: 25
Άκυρα/Λευκά: 1

Έλαβαν:
Συνάντηση - Αυτόνομο Σχήμα Πολ. Επ. Α.Π.Θ: 13 (3 έδρες)
Πανεπιστημονική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΠΣΚ): 12 (2 έδρα)

Προκήρυξη για το Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ανάλυση» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ. ακ. έτους 2019-20 (προθ: 9/9)

  • Posted on: 20 June 2019

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Ανάλυση» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2019-2020).

Το Πρόγραµµα οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πολιτική Ανάλυση.

Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική Ανάλυση» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών

  • Posted on: 19 June 2019

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2019-2020).

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πολιτική Θεωρία.

Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

20/6: Παρουσίαση διπλωματικής μεταπτυχιακού φοιτητή Σουλτάνη Κωνσταντίνου

  • Posted on: 14 June 2019

Την  Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στις 12:00 μ. στην αίθουσα 107 (1ος ορ. κτιρίου ΝΟΠΕ), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Σουλτάνη Κωνσταντίνου με τίτλο: «Η ΘΕΑΣΗ ΩΣ ΔΡΑΣΗ: ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ».

5/6: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Καραφυλίδου Σοφίας

  • Posted on: 5 June 2019

Την  Τετάρτη  05 Ιουνίου 2019, στις 17.00 μ.μ. στην αίθουσα 107 (Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.) θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Καραφυλίδου Σοφίας με τίτλο:
«ΝΟΤΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

6/6: Αναπλήρωση μεταπτυχιακών μαθημάτων κ. Σταυρακάκη

  • Posted on: 19 May 2019

Για την αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω εκλογών κ.λπ. (Παρασκευές 24/5 και 31/5) ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν έκτακτες διδασκαλίες του μεταπτυχιακού μαθήματος Κριτική της ιδεολογίας και ανάλυση πολιτικού λόγου. Οι αναπληρώσεις θα γίνουν την Πέμπτη 30/5 και την Πέμπτη 6/6 6-9 π.μ. στην αίθουσα 3Δ (κτίριο Εγνατίας 46). Το μάθημα της Παρασκευής 7/6 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο διδάσκων

Γιάννης Σταυρακάκης

Σελίδες