Μεταπτυχιακά

30/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αλτιπαρμακίδου Μαρίας

 • Posted on: 18 April 2018

Την  Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, στις 16:00 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αλτιπαρμακίδου Μαρίας με τίτλο:
«Κιλκίς 1974-2015: Απόπειρα Βιομηχανοποίησης».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

26/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσαρτσιανίδου Μαρίας

 • Posted on: 18 April 2018

Την  Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στις 14:30 μ.μ. στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσαρτσιανίδου Μαρίας με τίτλο:

«Οι ΗΠΑ και η Μεταπολεμική Ανάπλαση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος (1944-1947)».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

8/4: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Χατζημαλλή Χαράλαμπου

 • Posted on: 18 April 2018

Την Τρίτη  08 Μαΐου 2018, στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα 107 (1ος ορ. κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Χατζημαλλή Χαράλαμπου με τίτλο:

«Συγκριτική Ανάλυση και Πολιτικός Ανταγωνισμός στην Ευρώπη των 28, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο».

Η  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

8/5: Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

 • Posted on: 17 April 2018

Την Τρίτη  08 Μαΐου 2018, στην αίθουσα 107 (1ος ορ. κτιρίου Ν.Ο.Π.Ε.) θα γίνουν παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των εξής μεταπτυχιακών φοιτητών:

29/3: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή Μιχαήλ Κεμεντζετσίδη

 • Posted on: 26 March 2018

Την Πέμπτη 29/3 στις 5.30 μ.μ. θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή  Μιχαήλ Κεμεντζετσίδη με τίτλο: « Οι Ελίτ της Διανόησης και οι «Μάζες»: Ελληνική Λογοτεχνία και Κριτική στα τέλη του 19ου αιώνα»

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα 107 (κτίριο ΝΟΠΕ)

22/3: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών Τσιολάκη και Σταματίου

 • Posted on: 21 March 2018

Την  Πέμπτη  22 Μαρτίου 2018, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας των παρακάτω μεταπτυχιακών φοιτητών στην αίθουσα 107 (1ος ορ. κτιρίου Νομικής):

 • στις 14:00 μ.μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσιολάκη Σταυρούλας  με τίτλο: «Δημογραφικοί, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Δείκτες: Από το Πέρασμα των Λαϊκών Δημοκρατιών στην Καπιταλιστική Παλινόρθωση».
 • στις 14:30 μ.μ. παρουσίαση του μεταπτυχιακού φοιτητή Σταματίου Χρήστος  με τίτλο: «Νέα Ευρώπη 1941-1944:  Λόγος περί Ενιαίας Ευρώπης στη Διάρκεια της Ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα».

8/3: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών

 • Posted on: 5 March 2018

Την  Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας των εξής μεταπτυχιακών φοιτητών:

 • στις 14:30 μ. παρουσίαση της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Κέρογλου Κυριακής με τίτλο: «Η Αποτύπωση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου Μέσα από Εικόνες».
 • στις 13:00 μ. παρουσίαση του μεταπτυχιακού φοιτητή Κουτσόπουλου Φώτη με τίτλο: «Ελληνική Πολιτεία-Καθεστώς της Νέας Ευρώπης».

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.),

Μεταπτυχιακοί: Κατάθεση αίτησης ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ως 15/3

 • Posted on: 1 March 2018

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 144/22.2.2018) οι φοιτητές του ΠΜΣ που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα του Β εξαμήνου, θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2018.

7/3: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σίμη Αγγελικής

 • Posted on: 1 March 2018

Την  Τετάρτη  7 Μαρτίου 2018, στις 15:00 στην αίθουσα 107 (κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.), θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σίμη Αγγελικής με τίτλο:

«Η Νομικορυθμιστική Συγκρότηση της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς και η Σχέση της με το Ενωσιακό Κανονιστικό Πλαίσιο».

Η  Τριμελής Εξεταστική

Παρουσιάσεις διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

 • Posted on: 26 February 2018

Την  Τρίτη  06 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων (ισόγειο κτιρίου Νομικής) θα γίνουν παρουσιάσεις διπλωματικής εργασίας των εξής φοιτητών/τριών:

Σελίδες