Υποτροφίες

Προκήρυξη υποτροφιών

  • Posted on: 24 March 2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών:

α) Αρμενίας, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Λετονίας, Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τουρκίας
β) Τσεχίας και Ρουμανίας
γ) Βελγίου
δ) Κροατίας

Yποτροφίες στη Γαλλία

  • Posted on: 6 March 2017

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστηριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας, που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων

Δείτε λεπτομέρειες:

Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (προθ 17/5)

  • Posted on: 16 February 2017

Μας κοινοποιήθηκε προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο της Πολιτικής Επιστήμης, σε πτυχιούχους Σχολών Πολιτικών Επιστημών (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 17η Μαϊου 2017.

Δείτε λεπτομέρειες:

Πρόγραμμα υποτροφιών Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό (προθεσμία 15/3)

  • Posted on: 10 February 2017

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στα Ηνωμένα Έθνη μας ενημέρωσε πως η αρμόδια Γραμματεία του Αφοπλισμού προκήρυξε συνολικά είκοσι πέντε (25) θέσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών των Η.Ε. για τον Αφοπλισμό. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού, ομοίως δε και σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων με το αυτό αντικείμενο ή παρεμφερές, έχοντας ωστόσο επαγγελματική εμπειρία στον Αφοπλισμό.

Υποτροφίες στο πλαίσιο μορφωτικών συμφωνιών

  • Posted on: 7 February 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη για υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2017.
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Δείτε λεπτομέρειες

Υποτροφίες

  • Posted on: 2 February 2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Δείτε λεπτομέρειες στο αρχείο

Υποτροφίες για μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

  • Posted on: 31 January 2017

Το Ουγγρικό Πρόγραμμα Υποτροφιών, το οποίο ιδρύθηκε από την Ουγγρική Κυβέρνηση, προσφέρει υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακού (MA) και διδακτορικού (PhD) επιπέδου του Εθνικού Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης, σε Έλληνες υποψηφίους. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 5η Μαρτίου 2017.

Προκήρυξη υποτροφιών

  • Posted on: 27 January 2017

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Erasmus+ International Credit Mobility: 1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

  • Posted on: 25 January 2017

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Πρόσκληση για κινητικότητες στα πλαίσια του Erasmus+ International Credit Mοbility Programme για το Χειμερινό Εξάμηνο (Χειμερινό 2017/Ακαδημαϊκό Έτος
2017-2018) που αφορά στους Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.

Οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Φεβρουάριου 2018 (δηλαδή από 1/9/2017 έως και 28/2/2018).

Προθεσμία αιτήσεων: 5/2/2017

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές (προθεσμία 28/2)

  • Posted on: 21 December 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί α) η προκήρυξη του 40ου προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και β) του 18ου προγράμμτος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ο

Σελίδες