Υποτροφίες

Βραβείο από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Υποτροφία από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Πρόσκλησης χορήγησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης για χορήγηση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα.

Έντυπο αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Μαρτίου 2020

Υποτροφίες από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών,από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019".

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

 

Υποτροφία από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Απριλίου 2020

Υποτροφία κληροδοτήματος Χατζόπουλου

  • Posted on: 21 February 2020

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, α) ανακοίνωση του Ι.Κ.Υ. για την προκήρυξη χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο την οικονομική αδυναμία και κατά προτίμηση την καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, σε  προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδας (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», β) το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και γ) έντυπο της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας.

Υποτροφίες κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου

  • Posted on: 13 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών <http://dps.auth.gr/el/node/3285> έχει αναρτηθεί προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2016-17, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προς οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά *από τις 5 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Απριλίου 2020*.

Υποτροφίες Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας

  • Posted on: 11 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών Ιαπωνίας (Japanese Association of University Women - JAUW) σχετικά με τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε γυναίκες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master's) και άνω, ηλικίας έως 45 ετών, για την πραγματοποίηση έρευνας, διάρκειας 4 έως 6 μηνών, το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2021.

Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-21

  • Posted on: 5 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το το πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας, ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για:

Α.  Σπουδές A΄ (προπτυχιακού), Β΄ (μεταπτυχιακού) και Γ΄ (διδακτορικού) κύκλου Β. Ερευνα Γ.  Θερινά Σχολεία

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις παραπάνω υποτροφίες είναι 1η Απριλίου 2020.

 

Σελίδες