Υποτροφίες

Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο

  • Posted on: 1 March 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Tμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας
α) μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών, εγγεγραμμένων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, και εν ενεργεία Υ.Δ., και

Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης έρευνας

  • Posted on: 1 March 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση (με ενεργούς συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες) σχετικά με μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, που διαθέτει το Ίδρυμα Gerda Henkel (Γερμανία), με τη μορφή ατομικών υποτροφιών και χρηματοδότησης ομαδικών ερευνητικών project σε συγκεκριμένους τομείς και θεματικές των Ανθρωπιστικών Επιστημών, τα οποία αφορούν ανερχόμενους/-ες νέους/-ες ερευνητές/-τριες και από την αλλοδαπή (Ελλάδα).

Υποτροφίες διμερών μορφωτικών συμφωνιών για σπουδές, έρευνα, γλώσσα, στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2019-20

  • Posted on: 28 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ και ενδεικτική περιγραφή των προγραμμάτων υποτροφιών ανά χώρα (Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία), προς Έλληνες/Ελληνίδες, στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών, για σπουδές, έρευνα και θερινά σεμινάρια γλώσσας & πολιτισμού.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης διαφέρει ανά χώρα (15/18 Μαρτίου 2019).

Υποτροφίες αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία

  • Posted on: 26 February 2019

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας  που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία. 

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

Υποτροφίες Ουγγαρίας για σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού

  • Posted on: 26 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του κρατικού ιδρύματος υποτροφιών TEMPUS της Ουγγαρίας, ακ. έτους 2019-2020, για:
1. σπουδές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
2. έρευνα μικρής (3-29 ημερών) ή μεγαλύτερης (1-10 μηνών) διάρκειας, για κατόχους α) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και β) Δ.Δ.

Βραβείο IELTS 2019 Βρετανικού Συμβουλίου

  • Posted on: 18 February 2019

Κατόπιν πρόσκλησης του Βρετανικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε παραπομπή στην ανακοίνωσή του σχετικά με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας, αξίας έως 10.000 BP, για την κάλυψη των διδάκτρων ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ή σε εκπαιδευτικό φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2019 (14.00 ώρα Ελλάδας)

Υποτροφίες Δωδεκανησιακού ιδρύματος για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Posted on: 18 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών, ακ. έτους 2018-19, για μεταπτυχιακές σπουδές α' κύκλου (Master's), προς όσους/-ες

- είναι εγγεγραμμένοι/-ες στα δημοτολόγια δήμου της Δωδεκανήσου και μόνιμοι/-ες κάτοικοι
- διαθέτουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5
- επιλέγουν δωδεκανησιακό θέμα στη διπλωματική τους εργασία ή κατ' εξαίρεση (αδιάθετες θέσεις) θέμα ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος

Υποτροφίες κληροδοτήματος Ιωάννη-Ιώνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 13 February 2019

Σας κοινοποιούμε την απόφαση αριθμ. Πρωτ: 78332/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Υποτροφίες κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη με το έγγραφο αρ. Πρωτ. 76528/21-01-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πρόσκληση χορήγησης – με διαγωνισμό – πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Υποτροφίες κληροδοτήματος Γεωργίου Τρέκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη, με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ: 78324/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας όλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. κατά προτίμηση προπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Γεωπονίας ή Κτηνιατρικής

Σελίδες