Διάφορα

Ψήφισμα Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

  • Posted on: 8 September 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρακτική των εξοντωτικών αγωγών ενάντια στο Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και σε μέλη του, επειδή τα τελευταία εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με ρυπαντικά φαινόμενα στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην ατμόσφαιρα του νησιού της Σύρου. Έτσι, εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και υποστήριξή του στον διδακτορικό φοιτητή του, κ.

Εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Γ.Σ. του Τμήματος

  • Posted on: 31 August 2021

Ανακοινώνονται τα πρακτική των εφορευτικών επιτροπών για την εκλογή εκπροσώπων των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος στην Γ.Σ. του Τμήματος

Πρόσκληση πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (προθ 13/8)

  • Posted on: 29 July 2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021, κωδ. ΕΔΒΜ96) Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (κωδικός MIS: 5127815), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν.

Ενημέρωση παραλαβής παπύρων-μεμβρανών πτυχιούχων Τμήματος

  • Posted on: 14 June 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει τους Παπύρους - Μεμβράνες από τις ορκωμοσίες:
•    10/ 4/20
•    28/ 8/20
•    25/11/20

Όσοι φοιτητές είχαν καταβάλει το σχετικό ποσό και είχαν κάνει την απαιτούμενη διαδικασία, μπορούν να τους παραλάβουν αυτοπρόσωπος με την επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας κατόπιν ραντεβού στο 2310 995395  από τις 9:00 – 15:00 καθημερινά ή μετά από συνεννόηση τηλεφωνική με άλλο τρόπο.

Οι μεμβράνες παραμένουν στην γραμματεία έως ότου να παραληφθούν από τους δικαιούχους.

Απο τη Γραμματεία