Διάφορα

Ανακοίνωση της βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 12 March 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της οδηγίας του Υπουργείου Υγείας και της απόφασης των Πρυτανικών αρχών για αναστολή λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ, η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί μόνον για τη χορήγηση βεβαιώσεων ορκωμοσίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών στις διευθύνσεις rhga@econ.auth.greadali@econ.auth.gr και pgaitan@polsci.auth.gr

Ανακοίνωση προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών προς τους φοιτητές

  • Posted on: 12 March 2020

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και η χώρα μας δοκιμάζεται από την πανδημία του κορονοϊού. Χρειάζεται ψυχραιμία, προσοχή και να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών και των αρμόδιων Αρχών.

Όπως γνωρίζετε, το ΑΠΘ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 25 Μαρτίου. Εικάζω ότι είναι πιθανό αυτή η περίοδος να παραταθεί.

Διεθνής διαγωνισμός συγγραφής ποιήματος ή λογοτεχνικού κειμένου (προθ: 15/5)

  • Posted on: 27 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2084) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος.

Αφορά πρόσκληση συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε c στο πλαίσιο του 4th Writing Contest of the Silk-Road Universities Network WRICOS 2020.

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»: Τμήμα Πειραιά (προθ: 9/3)

  • Posted on: 21 February 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» και σας παρακαλούμε για την ανάρτησή της, όπου προβλέπεται, προς ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων σας.

Δυνατότητα σπουδών στο University of Massachusetts

  • Posted on: 6 February 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (http://international-relations.auth.gr/el/node/2071) έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών στο The University of Massachusetts Boston των ΗΠΑ (ακαδ.έτος 2020-21), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2020.

Πληροφορίες: Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307