Διάφορα

Ενημέρωση παραλαβής παπύρων-μεμβρανών πτυχιούχων Τμήματος

  • Posted on: 14 June 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε παραλάβει τους Παπύρους - Μεμβράνες από τις ορκωμοσίες:
•    10/ 4/20
•    28/ 8/20
•    25/11/20

Όσοι φοιτητές είχαν καταβάλει το σχετικό ποσό και είχαν κάνει την απαιτούμενη διαδικασία, μπορούν να τους παραλάβουν αυτοπρόσωπος με την επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας κατόπιν ραντεβού στο 2310 995395  από τις 9:00 – 15:00 καθημερινά ή μετά από συνεννόηση τηλεφωνική με άλλο τρόπο.

Οι μεμβράνες παραμένουν στην γραμματεία έως ότου να παραληφθούν από τους δικαιούχους.

Απο τη Γραμματεία

 

Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ennovation 2021

  • Posted on: 10 June 2021

Ο Δια-Πανεπιστημιακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Ennovation 2021 επιστρέφει για 14η χρονιά και καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και μεταδιδάκτορες, οι οποίοι είτε αναπτύσσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες είτε θα ήθελαν να σχηματίσουν νέες δια-πανεπιστημιακές ομάδες να δηλώσουν συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι ανοικτή και δωρεάν.

Ορισμός εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ

  • Posted on: 9 June 2021

Κοινοποιούμε έγγραφο, σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ

Συγκεκριμένα κοινοποιούμε την πράξη Ορισμού Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου για τη Διενέργεια των Εκλογών . (ΑΔΑ: ΩΗΛ946Ψ8ΧΒ-ΓΤΒ).

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας: Έρευνα για την επανασύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας

  • Posted on: 26 May 2021

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιεί έρευνα για την επανασύσταση των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η έρευνα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-28 και αφορά το ενδιαφέρον για την πολιτική, τη σχέση των νέων με τους θεσμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση.