Προπτυχιακά

Μαθήματα κας Τεπέρογλου 18 και 19 Ιανουαρίου 2021

  • Posted on: 15 January 2021

Τα μαθήματα της κας Τεπέρογλου τόσο την Δευτέρα 18 όσο και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το elearning κάθε μαθήματος

Εξετάσεις για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας αλλοδαπών φοιτητών

  • Posted on: 14 January 2021

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Φεβρουαρίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ.  
 
Από τη Γραμματεία του ΣΝΕΓ
τηλ. 2310 997572

18/1: Αναπληρώσεις μαθημάτων κ. Μαρέτα

  • Posted on: 13 January 2021

Η κ. Μαρέτα ανακοινώνει τα παρακάτω μαθήματα αναπλήρωσης (εννοείται εξ αποστάσεως):

Εθνικισμός, Ιδεολογίες και Πρακτικές: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 9:00-12:00
και
Φύλο και Πολιτική: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 12:00-15:00

 

Πρακτική άσκηση Τμήματος Πολιτικών Επιστημών: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. έτους 2020-21 (προθ: 15/1/2021)

  • Posted on: 4 January 2021

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καλεί τους φοιτητές/τριες του να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον του για 3μηνη αμοιβόμενη απασχόληση στο πλαίσιο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ" που πραγματοποιείται σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε εταιρίες πολιτικής και κοινωνικής έρευνας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όσους: (α) δεν είχαν υποβάλλει αίτηση στην πρόσκληση του περασμένου Σεπτέμβρη ή (β) είχαν υποβάλλει αίτηση αλλά θέλουν να την αλλάξουν.

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2020-21

  • Posted on: 30 December 2020

Δείτε στο αρχείο το πρόγραμμα εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-21.

Οι εξετάσεις θα γίνουν είτε γραπτά (μέσω elearning) είτε προφορικά εξ αποστάσεως ανάλογα με τον τρόπο που έχει προσδιορίσει ο/η κάθε διδάσκων/ουσα.

Παρακολουθείτε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και το elearning των μαθημάτων που σκοπεύετε να εξεταστείτε για οδηγίες από τους διδάσκοντες για τις εξετάσεις ή την ανακοίνωση για να ορίσετε μέρα και ώρα προφορικής εξέτασης σε μία από τις επιλογές που θα σας προσφέρονται. 

Σχετικά με τη πραγματοποίηση κατατακτηρίων εξετάσεων

  • Posted on: 25 November 2020

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 160442/Ζ1/24-11-2020, κατ’ εξαίρεση  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού  SARS – Cov2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για  την εισαγωγή σε Τμήματα ΑΕΙ, δεν θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην υπ’ αριθμ.

Αναβολή όλων των (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) μαθημάτων στις 16 και 17 Νοεμβρίου

  • Posted on: 13 November 2020

Μετά από απόφαση των πρυτανικών αρχών την Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί καμία διοικητική ή εκπαιδευτική λειτουργία του Α.Π.Θ. συμπεριλαμβανομένων και των  (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία

Δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων

  • Posted on: 5 November 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σελίδες