Προπτυχιακά

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην ΓΣ του Τμήματος

  • Posted on: 13 July 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην συνέλευση του Τμήματος

Δείτε τα αποτελέσματα:

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ως 29/7

  • Posted on: 7 July 2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη  29  Ιουλίου  2020.

Για όσους ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Αγγλική Ορολογία (επίπεδο 2)

  • Posted on: 26 June 2020

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην Αγγλική Ορολογία (επίπεδο 2), με τη μορφή take-home exam, να στείλουν το ονοματεπώνυμο τους στην ελληνική γλώσσα και το e-mail τους στο e-mail της Διδάσκουσας: m_nzafiri@yahoo.gr, έως και τις 30/06/2020.

Σχετικά με την ορκωμοσία των φοιτητών της 10ης Απριλίου 2020

  • Posted on: 19 June 2020

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Α.Π.Θ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 15552/23-04-2020/τ.Β’) σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας», η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα προβεί στην έκδοση και παράδοση των Τίτλων ως εξής:

Πρακτικά ζητήματα σχετικά με τις εξετάσεις

  • Posted on: 18 June 2020

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Τώρα που ξεκινησε ο πυρήνας της εξεταστικής περιόδου υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν ευκολότερη την διαχείριση μια πρωτόγνωρης προφανώς διαδικασίας εξετάσεων. Τα μαθήματα εξετάζονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την φύση του κάθε μαθήματος, τον αριθμό των εξεταζόμενων φοιτητών και άλλες παραμέτρους. Το γενικό πλαίσιο (γραπτή, προφορική, τυπική εξέταση) φαίνεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.

Υπάρχουν όμως χρήσιμα ή απαραίτητα βήματα πριν την μέρα των εξετάσεων όπως:

Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

  • Posted on: 16 June 2020

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Σας κοινοποιούμε ένα υπόδειγμα βεβαίωσης παρουσίας στις εξετάσεις

Όταν το χρειάζεστε μπορείτε να την συμπληρώσετε και να την στείλετε με email στον διδάσκοντα.

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών ΑΠΘ Ιούνιος 2020

  • Posted on: 10 June 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας όλων των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΘ. 

 

Διευκρίνηση σχετικά με την διαδικασία ταυτοποίησης στις εξετάσεις (SSO)

  • Posted on: 10 June 2020

Επειδή έχουν τεθεί αρκετά σχετικά ερωτήματα να διευκρινήσουμε τα εξής:

Για την πραγματοποίηση εξετάσεων υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται σύνδεση σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης: (α) προφορικές εξετάσεις και (β) περιπτώσεις όπου ο διδάσκοντας ζητάει κατά την διάρκεια γραπτής εξέτασης ανοικτές κάμερες.

Σε σχέση με τη σύνδεση στην οποιαδήποτε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (Zoom, Google Meet, Skype), η μόνη διαφορά σε σχέση με τη σύνδεση που κάνατε για την πραγματοποίηση μαθημάτων είναι η ταυτοποίηση σας πριν την σύνδεση με χρήση ιδρυματικού λογαριασμού.

Σελίδες