Προπτυχιακά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης για τις περιόδους μέχρι Σεπτέμβριο 2017 (η προθεσμία πλησιάζει)

  • Posted on: 9 December 2016

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών απευθύνει πρόσκληση στους φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 4ο έτος σπουδών και έχουν περάσει τουλάχιστον 25 μαθήματα ως τώρα, για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση στην αμοιβόμενη πρακτική άσκηση πλήρους απασχόλησης των εξής δύο περιόδων:

(α) 1η περίοδος 2017 (1 Μαρτίου-31 Μαϊου)

(β) 2η περίοδος 2017 (15 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου)

Διευκρινίζουμε ότι η επόμενη ευκαιρία τοποθέτησης για πρακτική θα είναι πιθανότατα (δεν είναι εξασφαλισμένο) στο επόμενο χειμερινό εξάμηνο (2017-18)

Έκτακτη μεταφορά ωρών συνεργασίας κ. Κιουπκιολή

  • Posted on: 10 November 2016

Λόγω συμμετοχής του κ. Κιουπκιολή σε εκδήλωση του Τμήματος, οι ώρες συνεργασίας της Πέμπτης 10/11 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Οι φοιτητές μπορούν να τον συναντήσουν την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου., 5-6μμ στην Εγνατία

Υποβολή αιτήσεων και ημερομηνίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα

  • Posted on: 9 November 2016

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Νομικής Σχολής) από 1 έως 15 Νοεμβρίου και κατά τις ώρες 11.30-12.30.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τις κατατακτήριες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Δηλώσεις ορκωμοσίας για την ορκωμοσία στις 29 Νοεμβρίου

  • Posted on: 24 October 2016

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών που έχουν συμπληρώσει 50 μαθήματα συνολικά (38 υποχρεωτικά και 12 επιλογής) μπορούν να υποβάλουν δήλωση ορκωμοσίας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του τελευταίου μαθήματός τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (τυπώστε και συμπληρώστε το έντυπο) μπορούν να υποβάλλουν οι παραπάνω φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος από Τετάρτη 09.11.2016 έως και Παρασκευή 18.11.2016, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Δείτε περισσότερα

Μαθήματα ρωσικής γλώσσας (επίπεδο αρχαρίων) 2016-17 από το ΚΔΞΓ

  • Posted on: 21 October 2016

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ ΑΠΘ θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού (επίπεδο Α1) όπως αναφέρεται στη συνημμένη ανακοίνωση.

Επισημαίνουμε ότι στο τέλος κάθε εξαμήνου θα διενεργούνται εξετάσεις επίδοσης και θα στέλνονται βαθμολόγια. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/ εξάμηνο.

Ιστοσελίδα ΚΔΞΓ: http://www.lance.auth.gr

Ειδικό μάθημα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο Α2) χειμερινό εξάμηνο 2016 από το ΚΔΞΓ

  • Posted on: 21 October 2016

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2016, σε προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες του Α.Π.Θ. το ειδικό μάθημα «Ιταλική γλώσσα: ανάπτυξη και καλλιέργεια του προφορικού λόγου (επίπεδο Α2)» όπως αναφέρεται στη συνημμένη ανακοίνωση.

Επισημαίνουμε ότι στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης και θα σταλούν βαθμολόγια. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/ εξάμηνο.

Ιστοσελίδα του ΚΔΞΓ: http://www.lance.auth.gr

Δημοσίευση κανονισμού εξετάσεων Τμήματος

  • Posted on: 20 October 2016

Ανακοινώνεται ο κανονισμός εξετάσεων που υιοθέτησε η συνέλευση του Τμήματος.

Ο κανονισμός ορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, να κατοχυρώνεται η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζομένων και να διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και του ακαδημαϊκού ιδρύματος καθώς και η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια των διδασκόντων, των επιτηρητών και των φοιτητών/φοιτητριών. 

Εισαγωγή στην επιστημονική εργασία στις Πολιτικές Επιστήμες: Επιλογή μαθήματος πραγματοποίησης εργασίας

  • Posted on: 19 October 2016

Όπως αναφέρεται στο περίγραμμα το σχετικού μαθήματος, παράλληλα με την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να συντάξουν, κατά το 2o έτος φοίτησής τους, επιστημονική εργασία είτε ατομικά είτε συλλογικά σε ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα του Γ' ή Δ' εξαμήνου φοίτησης του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και θα βαθμολογηθούν χωριστά για την εργασία αυτή:

Σελίδες