Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου

  • Posted on: 31 July 2017

Ημ/νία

Ώρα

Αίθ

ΚΜ

Μάθημα

Διδάσκοντες

Ομάδα

05/09

9-11

A, B

ΚΕ0Χ27

Μουσική ιστορία και πολιτική

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Α-Ω

05/09

11-13

A, B

ΚΥ0205

Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος

ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ

Α-Ω

05/09

13-15

A, B

ΚΥ0303

Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των πολιτικών ιδεολογιών στην Ελλάδα

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Α-Ω

05/09

15-17

A, B

ΚΕ0Ε01

Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα

ΡΟΤΖΩΚΟΣ

Α -Ω

06/09

11-13

A, B

ΚΕ0Χ13

Από τη μεγάλη Γαλλική Επανάσταση στο 1848

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Α -Ω

06/09

13-15

A, B

ΚΥ0304

Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (1946-1974)

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α -Ω

06/09

15-17

A, B

ΚΥ0701

Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ

Α -Κ

06/09

17-19

A, B

ΚΥ0701

Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία

ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ

Λ -Ω

07/09

11-13

A, B

ΚΥ0604

Αντικοινοβουλευτισμός και Δικτατορίες

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Α-Ω

07/09

13-15

A, B

ΚΕ0Ε24

Παράδοση και εκσυγχρονισμός στη μεταπολεμική Ελλάδα

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α -Ω

07/09

15-17

A, B

ΚΥ0101

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη I

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α-Ω

08/09

9-11

A, B

ΚΥ0805

Τα Πολιτικά Κόμματα μετά το 1974

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α -Ω

08/09

13-15

A, B

ΚΥ0103

Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909)

ΡΟΤΖΩΚΟΣ

Α-Ω

08/09

15-17

A, B

ΚΕ0Ε07

Ιστορία των Ριζοσπαστικών Ιδεών και Κινημάτων στην Ευρώπη

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Α -Ω

08/09

17-19

A, B

ΚΕ0Ε17

Ιστορία των οικονομικών κρίσεων

ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Α -Ω

11/09

9-11

A, B

ΚΕ0Ε02

Το κυπριακό ζήτημα

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Α -Ω

11/09

11-13

A, B

ΚΥ0503

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο)

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Α-Ω

11/09

13-15

A, B

ΚΕ0Χ20

Πολιτική οικονομία της μεταπολεμικής Ελλάδας

ΔΟΥΡΑΚΗΣ

Α-Ω

11/09

15-17

3A

ΚΥ0305

Κοινωνική Στατιστική

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Α-Ω

11/09

15-17

3A

ΚΕ0Χ34

Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες  (σεμιν.)

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Α -Ω

11/09

15-17

3A

ΚΕ0Ε30

Χώρος και Εκλογική Ανάλυση

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Α -Ω

11/09

15-17

3A

ΚΕ0Ε43

Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήφου

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ

Α -Ω

11/09

17-19

Εργ/ριο

ΚΕ0Χ11

Θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής ανάλυσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Α -Ω

11/09

17-19

Εργ/ριο

ΚΕ0Ε33

Μοντέλα Ανάλυσης Εκλογικής Συμπεριφοράς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Α -Ω

11/09

17-19

Εργ/ριο

ΚΕ0Ε40

Θεωρίες παιγνίων και διαμόρφωση στρατηγικής

ΜΑΡΚΑΚΗ

Α -Ω

11/09

17-19

Εργ/ριο

ΚΕΣ001

Πρακτική άσκηση φοιτητών

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α -Ω

12/09

9-11

A, B

ΚΥ0706

Πόλεμος και πολιτική

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Α-Κ

12/09

11-13

A, B

ΚΥ0706

Πόλεμος και πολιτική

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Λ-Ω

12/09

15-17

A, B

ΚΥ0405

Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Λ-Ω

12/09

17-19

A, B

ΚΥ0405

Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α-Κ

13/09

9-11

A, B

ΚΥ0301

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ

Α-Κ

13/09

11-13

A, B

ΚΥ0301

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ

Λ-Ω

13/09

13-15

A, B

ΚΥ0201

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική: τα Πολιτικά Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ

Α-Κ

13/09

15-17

A, B

ΚΥ0201

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική: τα Πολιτικά Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ

Λ-Ω

13/09

17-19

A, B

ΚΕ0Χ36

Κοινωνική Γεωγραφία και Χωρικές Πολιτικές

ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Α-Ω

13/09

19-21

A, B

ΚΕ0Χ03

Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα

ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ

Α -Ω

14/09

9-11

A, B

ΚΥ0702

Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδας

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α -Ω

14/09

11-13

A, B

ΚΥ0401

Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης

ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ

Α-Κ

14/09

13-15

A, B

ΚΥ0401

Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης

ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ

Λ-Ω

14/09

15-17

A, B

ΚΥ0402

Κλασσική Κοινωνική Θεωρία

ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Λ-Ω

14/09

17-19

A, B

ΚΥ0402

Κλασσική Κοινωνική Θεωρία

ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Α-Κ

14/09

19-21

A, B

ΚΕ0Ε25

Εισαγωγή στην πολιτική επικοινωνία

ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ

Α -Ω

15/09

9-11

A, B

ΚΥ0208

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ

Α-Κ

15/09

11-13

A, B

ΚΥ0208

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ

Λ-Ω

15/09

13-15

A, B

ΚΥ0806

Νέα Κοινωνικά Κινήματα

ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Α-Ω

15/09

15-17

A, B

ΚΕ0Χ28

Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών

ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ

Α-Ω

15/09

17-19

A, B

ΚΥ0802

Οντολογία και Πολιτική

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Α-Ω

18/09

9-11

A, B

ΚΕ0Ε16

Κοινωνικές ουτοπίες και πολιτική

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

Α -Ω

18/09

11-13

A, B

ΚΥ0504

Ανάλυση πολιτικού λόγου

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Α-Ω

18/09

15-17

A, B

ΚΥ0206

Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Λ -Ω

18/09

17-19

A, B

ΚΥ0206

Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Α -Κ

19/09

9-11

A, B

ΚΥ0607

Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια

ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ

Α-Κ

19/09

11-13

A, B

ΚΥ0607

Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια

ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ

Λ-Ω

19/09

13-15

A, B

ΚΥ0105

Διεθνείς σχέσεις

AARBAKKE

Α -Ω

19/09

15-17

A, B

ΚΕ0Χ32

Αντισημιτισμός στον 20ο αιώνα

ΚΑΒΑΛΑ

Α -Ω

20/09

9-11

A, B

ΚΥ0404

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

ΔΟΥΡΑΚΗΣ

Α-Ω

20/09

13-15

A, B

ΚΕ0Ε18

Σύγχρονη τέχνη και πολιτική

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Α -Ω

20/09

17-19

A, B

ΚΥ0602

Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Α-Ω

21/09

9-11

A, B

ΚΕ0Ε03

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

ΔΟΥΡΑΚΗΣ

Α -Ω

21/09

13-15

A, B

ΚΥ0501

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΔΡΕΟΥ

Λ-Ω

21/09

15-17

A, B

ΚΥ0501

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΔΡΕΟΥ

Α-Κ

22/09

13-15

A, B

ΚΥ0403

Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

ΑΝΔΡΕΟΥ

Α-Κ

22/09

15-17

A, B

ΚΥ0403

Ιστορία, Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

ΑΝΔΡΕΟΥ

Λ-Ω

25/09

9-11

A, B

ΚΥ0204

Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ: 19ος αι

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

Α-Ω

25/09

11-13

107

ΚΕ0Χ25

Sectoral Policies Politics of the European Union

ΑΝΔΡΕΟΥ

Α -Ω

26/09

9-11

A, B

ΚΥ0606

Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Α-Ω

26/09

11-13

A, B

ΚΥ0104

Νεώτερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι: από τον Μακιαβέλι στις Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Α -Ω

26/09

13-15

A, B

ΚΕ0Ε42

Σύγχρονα θέματα δημοκρατίας

ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ

Α -Ω

26/09

15-17

A, B

ΚΕ0Ε04

Τα πολιτικά συστήματα στα Βαλκάνια

ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ

Α -Ω

27/09

9-11

A, B

ΚΥ0302

Σύγχρονες Πολιτικές θεωρίες I

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

Α-Ω

27/09

11-13

A, B

ΚΥ0502

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

ΑΝΔΡΕΟΥ

Λ-Ω

27/09

13-15

A, B

ΚΥ0502

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

ΑΝΔΡΕΟΥ

Α-Κ

27/09

15-17

A, B

ΚΥ0102

Πολιτική φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Α-Ω

27/09

17-19

107

ΚΕ0Ε31

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΔΡΕΟΥ

Α -Ω

28/09

9-11

A, B

ΚΕ0Χ30

Διοικητική Οργάνωση του Κράτους

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Α-Ω

28/09

11-13

A, B

ΚΥ0705

Διεθνής πολιτική οικονομία και ανάπτυξη

ΔΟΥΡΑΚΗΣ

Α  - Ω

28/09

13-15

A, B

ΚΕ0Ε37

Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη

ΚΑΒΑΛΑ

Α -Ω

28/09

15-17

A, B

ΚΥ0106

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Α-Κ

28/09

17-19

A, B

ΚΥ0106

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Λ-Ω

29/09

9-11

A, B

ΚΥ0203

Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974)

ΡΟΤΖΩΚΟΣ

Α-Κ

29/09

11-13

A, B

ΚΥ0203

Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974)

ΡΟΤΖΩΚΟΣ

Λ-Ω

29/09

17-19

A, B

ΚΥ0804

Εμφύλιοι πόλεμοι στο σύγχρονο κόσμο

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Α-Ω

29/09 19-21 107 ΞΓ1000 Αγγλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες ΖΑΦΕΙΡΗ Όλα τα εξάμηνα
Κατηγορία: 
Προπτυχιακά