Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018

  • Posted on: 31 July 2017

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018

Αρχείο PDF για εκτύπωση

Ημερομηνία

Ώρα

Αίθουσα

ΚΜ

Μάθημα

Διδάσκοντες

Ομάδα

30/5/2018

11-13

Α,Β

ΚΕ0Ε46

The Greek crisis

Μαρκέτος

Α-Ω

30/5/2018

18-21

107

 

Αγγλικά

Ζαφείρη

Α-Ω

4/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0208

Εισαγωγή στην Πολιτική ΙΙ

Πανταζόπουλος

Α-Μ

11-13

Ν-Ω

4/6/2018

13-15

A, B

ΚΥ0101

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Ι (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Πανταζόπουλος

Α-Ω

4/6/2018

15-17

A, B

ΚΥ0802

Οντολογία και Πολιτική

Δρόσος

Α-Μ

17-19

Ν-Ω

4/6/2018

19-21

A, B

ΚΕ0Ε16

Ουτοπίες και Πολιτική Φαντασία

Σεβαστάκης

Α-Ω

4/6/2018

19-21

A, B

ΚΥ0302

Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες I (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Σεβαστάκης

Α-Ω

5/6/2018

9-11

A, B

ΚΕ0Ε24

Παράδοση και εκσυγχρονισμός

Πανταζόπουλος

Α-Ω

5/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0204

Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία

Σεβαστάκης

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

5/6/2018

15-17

A, B

ΚΥ0602

Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες II

Σταυρακάκης

Α-Μ

17-19

Ν-Ω

5/6/2018

19-21

Α, Ω

ΚΥ0504

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Σταυρακάκης

Α, Ω

6/6/2018

9-11

A, B

ΚΕ0Ε18

Σύγχρονη Τέχνη και Πολιτική

Σταυρακάκης

Α-Ω

6/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0805

Πολιτικά κόμματα

Πανταζόπουλος

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

6/6/2018

15-17

A, B

ΚΥ0607

Μειονότητες και Πολιτική στα Βαλκάνια

Aarbakke

A-M

17-19

Ν-Ω

6/6/2018

19-21

Α,Β

ΚΥ0105

Διεθνείς Σχέσεις (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Aarbakke

Α-Ω

7/6/2018

11-13

A, B

ΚΕ0Ε04

Τα πολιτικά Συστήματα στα Βαλκάνια

Aarbakke

Α-Ω

7/6/2018

13-15

A, B

ΚΕ0Ε48

Εισαγωγή στην Ηθική Φιλοσοφία

Δρόσος

Α-Ω

7/6/2018

15-17

A, B

ΚΥ0104

Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Ι (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Δρόσος

Α-Ω

7/6/2018

17-19

A, B

ΚΕ0Ε02

Το Κυπριακό Ζήτημα

Στεφανίδης

Α-Ω

7/6/2018

19-21

Α,Β

ΚΥ0503

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β’ Παγκ. πόλεμο) (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Στεφανίδης

A-Ω

8/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0606

Θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου

Στυλιανού

Α-Μ

11-13

Ν-Ω

8/6/2018

13-15

A, B

ΚΥ0405

Ποσοτικές μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες

Χατζηπαντελής

Α-Μ

15-17

Ν-Ω

8/6/2018

17-19

A, B

ΚΥ0304

Πολιτικό Σύστημα και Κομματικοί Σχηματισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Πανταζόπουλος

Α-Ω

11/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0203

Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία

Ροτζώκος

Α-Μ

11-13

Ν-Ω

11/6/2018

13-15

A, B

ΚΥ0102

Πολιτική φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα

Στυλιανού

Α-Ω

11/6/2018

15-17

Α,Β

ΚΕ0Ε25

Πολιτική Επικοινωνία

Κωσταρέλλα

Α-Ω

11/6/2018

17-19

Α,Β

ΚΥ0702

Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδος (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Χατζηπαντελής

Α-Ω

12/6/2018

9-11

A, B

KE0E31

Πολιτικές της ΕΕ

Οικονόμου

Α-Ω

12/6/2018

11-13

A, B

ΚΕ0Ε01

Κράτος και κοινωνία

Ροτζώκος

Α-Ω

12/6/2018

13-15

A, B

ΚΥ0103

Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909) (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Ροτζώκος

Α-Ω

13/6/2018

9-11

A, B

ΚΕ0Ε07

Ιστορία των Ριζοσπαστικών Ιδεών και Κινημάτων στην Ευρώπη

Μαρκέτος/Λάζου

Α-Ω

13/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0401

Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης

Ακριβούλης

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

13/6/2018

15-17

A, B

KE0X40

Πρόσφυγες και μετανάστες

Καβάλα

Α-Ω

13/6/2018

17-19

Α,Β

ΚΕ0Ε03

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Δουράκης

Α-Ω

13/6/2018

19-21

A, B

ΚΥ0705

Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Ανάπτυξη (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Δουράκης

Α-Ω

14/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0106

Ευρωπαϊκή Ιστορία

Μαργαρίτης/ Λάζου

Α-Ι

11-13

Κ-Ο

13-15

Π-Ω

14/6/2018

17-19

A, B

ΚΕ0Ε37

Ολοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη

Καβάλα

Α-Ω

15/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0303

Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των Πολιτικών Ιδεολογιών στην Ελλάδα (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Μαρκέτος

Α-Ω

15/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0404

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία

Δουράκης

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

15/6/2018

15-17

A, B

ΚΥ0804

Εμφύλιοι Πόλεμοι στο Σύγχρονο Κόσμο (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Μαργαρίτης

Α-Ω

15/6/2018

17-19

A, B

ΚΥ0706

Πόλεμος και Πολιτική (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Μαργαρίτης

Α-Ω

18/6/2018

9-11

A, B

 

 

 

 

18/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0403

Ιστορία

θεωρίες και θεσμοί της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Παπαγεωργίου

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

18/6/2018

15-18

Α,Β

ΚΥ0604

Αντικοινοβουλευτισμός, Δικτατορίες και Άκρα Δεξιά

Μαρκέτος

Α-Μ

17-19

Ν-Ω

19/6/2018

13-15

A, B

ΚΥ0201

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική

Παπαγεωργίου

Α-Μ

15-17

Ν-Ω

19/6/2018

18-20

ΚΥ0701

Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Κιουπκιολής

Α-Ω

20/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0301

Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Τεπέρογλου

Α-Ω

20/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0806

Νέα Κοινωνικά Κινήματα

Καβουλάκος

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

20/6/2018

15-17

Α,Β

ΚΥ0501

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Ανδρέου

Α-Ω

 

 

 

 

ΚΕ0Ε20

Φιλοσοφίες της ελευθερίας

Κιουπκιολής

20/6/2018

17-19

A, B

ΚΥ0502

Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Ανδρέου

Α-Ω

ΚΕ0Ε42

Σύγχρονα θέματα δημοκρατίας

Κιουπκιολής

21/6/2018

11-13

A, B

ΚΥ0402

Κλασική Κοινωνική Θεωρία

Καβουλάκος

Α-Μ

13-15

Ν-Ω

21/6/2018

15-17

A, B

ΚΕ0Ε47

Η Μεσόγειος: Ιστορία, Οικονομία και Πολιτική στα Λιμάνια του Λεβάντε

Μπουρούτης

Α-Ω

22/6/2018

9-11

A, B

ΚΥ0205

Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος

Καιδατζής

Α-Μ

11-13

Ν-Ω

29/6/2018

11-13

Α,Β

ΚΥ0206

Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Ανδρεάδης

Α-Ω

29/6/2018

13-15

Α,Β

ΚΥ0305

Κοινωνική Στατιστική (για τους πέραν του Η εξαμήνου)

Ανδρεάδης

Α-Ω

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά