Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών: Ανακήρυξη υποψηφίων

  • Posted on: 13 December 2017

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2019

Δείτε την προκήρυξη, την πρόσκληση προς το σώμα εκλεκτόρων και την απόφαση ανακήρυξης υποψηφιοτήτων.

Κατηγορία: 
Διάφορα