Προς Τα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων

  • Posted on: 12 January 2018

Δείτε έγγραφο-πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχολής Ο.Π.Ε. με θέμα: "Κάλεσμα σε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών"

Από την Κοσμητεία

Κατηγορία: 
Διάφορα