Πρακτική Άσκηση - Νέα δεδομένα (ανάθεση εργασιών την 1/3)

  • Posted on: 28 February 2018

Όπως έχει γίνει γνωστό με παλαιότερη ανακοίνωση για το παρόν (εαρινό) εξάμηνο δεν δόθηκαν θέσεις αμοιβόμενης πρακτικής στο Τμήμα μας με την έννοια της απασχόλησης σε φορείς. Όποιος επιλέξει να κάνει πρακτική δεν είναι υποχρεωμένος να απασχοληθεί με ωράριο υπηρεσίας και παράλληλα δεν υπάρχει αμοιβή. Παράλληλα όμως μπορεί να επιλεγεί από φοιτητές χαμηλότερου εξαμήνου από το 7ο. Αυτοί θα έχουν προτεραιότητα στην επιλογή τους για αμοιβόμενη απασχόληση στο πρόγραμμα Πρακτικής την επόμενη/νες ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς να έχουν τότε την υποχρέωση κατάθεσης εργασίας. Δηλαδή: όσοι το επιλέξουν τώρα μπορούν να ακολουθήσουν το μάθημα και να ζητήσουν (εφόσον το επιθυμούν) να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα Πρακτικής την επόμενη ή μεθεπόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ολοκληρώνοντας σε δύο φάσεις τις υποχρεώσεις τους. Ασφαλώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το μάθημα χωρίς να ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Το αντίθετο (το Πρόγραμμα χωρίς το μάθημα) δεν είναι εφικτό.

Νέα δεδομένα: Από το Γραφείο Πρακτικής άσκησης ενημερωθήκαμε ότι αναμένεται να δοθούν κάποιες θέσεις αμοιβόμενης κάποιες πρακτικής άσκησης για την περίοδο 15/6-15/9 2018 στο Τμήμα μας. Ένα μέρος των θέσεων αυτών θα είναι σε ιδιωτικό φορέα κοινωνικής και πολιτικής έρευνας, και ένα μέρος σε φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναφέρεται παραπάνω (πραγματοποίησης εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο και αμοιβόμενη απασχόληση σε φορέα κατά την καλοκαιρινή περίοδο)

Την Πέμπτη 1/3 12-15 (Αίθουσα 3Α) θα γίνει η οριστική ανάθεση εργασιών σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραστούν.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά