Πρακτική Άσκηση: Αποτελέσματα επιλογής περιόδου Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2018

  • Posted on: 4 May 2018

Mε βάση την ανακατανομή θέσεων από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα του Α.Π.Θ. που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση - ΕΣΠΑ",  το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών πήρε 3 πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης τρίμηνης πλήρους απασχόλησης με περίοδο πραγματοποίησης: 1/6/2018-31/7/2018 και 16/8/2018-15/9/2018.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα επιλογής με βάση τα κριτήρια που έχει εγκρίνει το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Οι φοιτητές/τριες που έχουν γίνει δεκτοί θα ενημερωθούν με email για τα επόμενα βήματα στην διαδικασία

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά