Έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας, σχετικά με Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

  • Posted on: 11 May 2018

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 22717/11-5-2018 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας, σχετικά με Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ

Κατηγορία: 
Διάφορα