Αντιστοίχιση μαθημάτων φοιτητών εκ μεταγραφής άλλων Τμημάτων

  • Posted on: 2 July 2018

Ο παρακάτω πίνακας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος περιλαμβάνει την αντιστοίχιση μαθημάτων που έχουν περάσει φοιτητές/ριες από μετεγγραφή ή που με άλλο τρόπο έχουν εγγραφεί στο Τμήμα έχοντας φοιτήσει σε άλλο ΑΕΙ. Ο πίνακας είναι αποκλειστικός και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται πιο κάτω:

  1. H αντιστοίχιση αφορά ΜΟΝΟ υποχρεωτικά μαθήματα (όχι επιλογής) των άλλων Τμημάτων. Ωστόσο μπορεί να γίνεται τόσο με υποχρεωτικά όσο και με επιλογής του Τμήματός μας.
  2. Η αντιστοίχιση πραγματοποιείται με τον αριθμό ECTS των αντίστοιχων δικών μας μαθημάτων.
  3. Φοιτητές/ριες εκ μετεγγραφής μπορούν, πέραν των αντιστοιχιζόμενων μαθημάτων, να αναγνωρίσουν εφόσον το επιθυμούν έως 2 μαθήματα που έχουν περάσει στο Τμήμα προέλευσής τους ως ελεύθερης επιλογής (όπως δικαιούνται όλοι οι φοιτητές). Σε τέτοια περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα σε άλλα μαθήματα ελεύθερης επιλογής άλλων Τμημάτων.
  4. Η αντιστοίχιση αφορά αποκλειστικά φοιτητές εκ μετεγγραφής. Φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα με κατατακτήριες ή πανελλήνιες εξετάσεις (είτε με τη διαδικασία του 90% είτε του 10%) έχοντας ήδη αποφοιτήσει ή φοιτήσει σε άλλο ΑΕΙ, δεν μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση ή αντιστοίχιση μαθημάτων από το προηγούμενο πτυχίο ή την περασμένη φοίτησή τους, με την εξαίρεση 2 μαθημάτων που έχουν περάσει στο αρχικό Τμήμα προέλευσής τους ως ελεύθερης επιλογής (όπως δικαιούνται όλοι οι φοιτητές).
  5. Η αντιστοίχιση δεν είναι υποχρεωτική για τον φοιτητής/τρια. Ωστόσο η σχετική αίτηση, εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής/τρια, υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που είναι το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου που ακολουθεί το εξάμηνο εγγραφής του φοιτητή/τριας στο Τμήμα μας.
  6. Η αναγνώριση του μαθήματος πραγματοποιείται στο εξάμηνο στο οποίο ανήκει το μάθημα, αφού δηλωθεί από τον φοιτητή/τρια.
  7. Φοιτητής/τρια που έχει ήδη περάσει μάθημα δεν μπορεί να ζητήσει αλλαγή βαθμού στο εν λόγω μάθημα λόγω μεταγενέστερης αίτησης αντιστοίχισης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΘ

ΕΕΠΠ 120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΟ304 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΟΠΘ 133 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1 – ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΚΥ0102 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΕΠ 100 Πολιτική Επιστήμη Ι - Εννοιολογικές Παράμετροι

ΚΥ0301 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΝΠ 118 Ευρωπαϊκή  Ιστορία Νεώτερων Χρόνων

ΚΥΟ106 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΟΘΠ 135 Πολιτική Θεωρία ΙΙΙ – Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, Βέμπερ

ΚΥ0204 ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ

ΠΕΔΠ 142 Πολιτική Επιστήμη ΙΙΙ – Διεθνείς Σχέσεις

ΚΥΟ105 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΟΘΠ 134 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ – ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΚΥΟ104 ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

ΠΣΕΠ 139 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ

ΚΥΟ501 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ

ΚΡΠΠ 132 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΥΟ502 ΚΡΑΤΟΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΚΚΠ 465 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΟΕ33 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΘ

1010Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΚΥ0101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

1010Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΥΟ302 Σύγχρονες Πολιτικές θεωρίες Ι

10204 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΥΟ106 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

2010Υ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΥΟ105 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3030Υ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΟ201 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3060Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΚΥΟ301 Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία

4030Υ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΥΟ501 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ

4040Υ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΥΟ403 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

4050Υ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΥΟ705 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5010Υ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΥΟ401 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6010Υ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΚΥΟ208 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ

ΠΕ7030Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΚΕΟΕ25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕ8070Υ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΥΟ504 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΘ

00104 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΚΥ0101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

00303 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ή

00504 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

ΚΥΟ104 ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

00414 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  ΙΙ

ΚΥΟ302 ΣΥΓΧ ΠΟΛ. ΘΕΩΡΙΕΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΥ0502 ΚΡΑΤΟΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

00302,00701,00802  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  Ι Ή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΚΥΟ301 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

00504 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

ΚΥΟ104 ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Ε3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ Ή

ΑΕ34 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΚΥ0501 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ

10014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΥΟ805 ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974

00608 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΟΕ31 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΤ15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΟΕ25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΘ

110-001 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

ΚΥ0101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

110-012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ‘η ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΕΜΠΕΡ

ΚΥ0402 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

110-436 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Ι

ΚΥΟ304 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

110-455 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΟ502 ΚΡΑΤΟΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

110-461 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΥΟ501 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

110-465 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΟΕ25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

110-473 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 20Ος ΑΙΩΝΑΣ

ΚΥΟ106 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

110-168 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 19Ος -20ος ΑΙΩΝΑΣ

ΚΥΟ103  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

110-029 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΥΟ701 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

110-357 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΚΥΟ105 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά