Εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο

  • Posted on: 2 October 2018

Σας ενημερώνουμε ότι εστάλη το παρακάτω μήνυμα σε όλους τους φοιτητές και αφορά σε οδηγίες για τη δήλωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο των προπτυχιακών φοιτητών.

Η δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο υποβάλλεται μόνο από το περιβάλλον http://sis.auth.gr όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του μηνύματος (και δεν υποβάλλεται από το m.auth.gr όπως παλαιότερα).

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά