Δηλώσεις και διαδικασία επόμενης ορκωμοσίας του Τμήματος

  • Posted on: 31 October 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών  που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο από το link) στη Γραμματεία του Τμήματος από Πέμπτη 08.11.2018 έως και Πέμπτη 15.11.2018, κατά τις ώρες 12:00-13:00μ.μ.

Η ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί την Τρίτη 27/11/2018  και ώρα 10:30 π.μ., στην  Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να βρίσκονται στον 4ο όροφο του κτιρίου Νομικής (δίπλα στο ασανσέρ) στις 09:30 πμ για να προμηθευτούν τις τηβέννους, έχοντας μαζί την ταυτότητά  τους.

Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος (Εγνατία 46, 2ος όροφος)
2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
3. Βιβλιάριο Σπουδών (κόκκινο, εφόσον έχει χορηγηθεί)
4. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον έχει χορηγηθεί).
5. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθενείας (για όσους φοιτητές έχουν μετακινηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ERASMUS).
6. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες)

Σε περίπτωση απώλειας των παραπάνω (2,3,4,5) θα προσκομίζεται στη Γραμματεία Υπεύθυνη Δήλωση.

Μετά την ορκωμοσία στους αποφοίτους χορηγούνται  δωρεάν αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, παράρτημα διπλώματος στα Ελληνικά και Αγγλικά και πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση (εφόσον ζητηθεί) .  

Για επιπλέον πιστοποιητικά απαιτείται  παράβολο από την Τράπεζα Πειραιώς (κατάθεση στον λογαριασμό 5272041780361)  6 € για επιπλέον αντίγραφο πτυχίου, 6€ για επιπλέον αναλυτική και 32€ για μεμβράνη πτυχίου.

Τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν, χορηγούνται δέκα (10) ημέρες μετά την ορκωμοσία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά