7/12: 2η συνάντηση Colloquium Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 28 November 2018

Colloquium Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
19.00, Παρασκευή 7/12/2018
Αίθουσα 319, 3ος όροφος, κτίριο ΝΟΠΕ

Θέμα: Ο αντισημιτικός λόγος και η ελληνική εμπειρία. Από την αφάνεια στην επικαιρότητα

Περίληψη

Η παρουσίαση εστιάζει στις ιστορικές ρίζες της εβραιοφοβίας και του αντισημιτισμού στην Ελλάδα. Επίσημος και κοινά αποδεκτός, χωρίς αμφισβήτηση, ορισμός του αντισημιτισμού δεν υφίσταται. Η παρουσίαση θα εστιάσει στις ιδεολογικές και κοινωνικές παραμορφώσεις και αμφισβητήσεις διαφόρων εκφάνσεων αντισημιτισμού στο διεθνές και ελληνικό πλαίσιο με σκοπό να αναδείξει τις συνεχείς προσαρμογές του αντισημιτικού λόγου σε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές νοηματοδοτήσεις. Στη συνέχεια θα παρουσιάσει και ερμηνεύσει τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου στην Ελλάδα με σκοπό να ερμηνεύσει τη σχετική συζήτηση ως μέρος της γενικότερης κουλτούρας θυματοποίησης (underdog culture) και τη συνακόλουθη αντιστροφή του αξιακού και ηθικού πλαισίου αναφοράς στο φαινόμενο μέσω ενός κυριάρχου αντισημιτικού ηγεμονικού λόγου, εργαλειακού κοινωνικά χαρακτήρα.

Ο Γιώργος Αντωνίου πτυχιούχος (1996) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (2000) από το Α.Π.Θ και διδάκτωρ Ιστορίας και Πολιτισμικών Σπουδών του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2007) είναι Επίκουρος Καθηγητής Εβραϊκών Σπουδών στο Α.Π.Θ.  Έχει, διδάξει στα πανεπιστήμια της Κύπρου και του Yale. Διετέλεσε επί διετία μεταδιδάκτορας του Foundation for the Memory of the Shoah στο Παρίσι. Ειδικεύεται σε θέματα μεταπολεμικής ιστορίας και της κληρονομιάς του παρελθόντος στο παρόν. Έχει επιμεληθεί και δημοσιεύσει μελέτες για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα (Cambridge 2018) στα Βαλκάνια (To Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Επίκεντρο, 2011), την επιστημονική παραγωγή στην Ελλάδα του Ψυχρού Πολέμου (H εποχή της σύγχυσης: Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία, Αθήνα, Εστία, 2008). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές, όπως το History and Theory, Journal of Peace Research, Memoria e Ricerca, Επιστήμη και Κοινωνία και έχει οργανώσει διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις.

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια
Συναντήσεις Colloquium