13/12: Προαιρετική πρόοδος στο μάθημα "Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία"

  • Posted on: 6 December 2018

Ανακοινώνεται ότι η προαιρετική πρόοδος στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί τελικώς την ερχόμενη Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, 13:30-14:45 (στο δεύτερο μισό του μαθήματος), για τη διευκόλυνση περισσότερων φοιτητριών/τών. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και η μη συμμετοχή δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια για την τελική βαθμολογία. Η ύλη περιλαμβάνει ό,τι έχει διδαχθεί ως και την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 (προφορικές παραδόσεις και υλικό στο elearning).

Η εξέταση γίνεται με ανοικτές σημειώσεις.

Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν κατά την πρώτη ώρα του μαθήματος στις 13 Δεκεμβρίου,

Ο διδάσκων,

Α. Κιουπκιολής

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά