Καταχώρηση στοιχείων από αιτούντες ενστάσεων μετεγγραφής και αιτήσεων θεραπείας

  • Posted on: 12 December 2018

Οι αιτούντες ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr  από 13.12.2018 (10:00 π.μ) έως 21.12.2018. Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δείτε την εγκύκλιο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά