10/1: Μαθήματα «Κράτος, θεσμοί και δημόσιες πολιτικές» και «Το πολιτικό σύστημα της Ε.Ε.» - τελευταία παράδοση

  • Posted on: 7 January 2019

Η τελευταία παράδοση - ανακεφαλαίωση των μαθημάτων «Κράτος, θεσμοί και δημόσιες πολιτικές» και «Το πολιτικό σύστημα της Ε.Ε.» θα γίνει την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου, 15:00 - 18:00, στην Αίθουσα Β.

Ο διδάσκων,

Γ. Ανδρέου

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά