Δήλωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019

  • Posted on: 31 January 2019

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2018-2019 ορίζεται*έως 28 Φεβρουαρίου*.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας http://sis.auth.gr.

Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγετε *Δήλωση > Εξαμήνου* και ολοκληρώνετε τη δήλωση επιλέγοντας *Υποβολή* Δείτε αναλυτικές οδηγίες

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά