Π.Μ.Σ. "Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές: Έναρξη μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

  • Posted on: 6 February 2019

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου

Στην εβδομάδα Δευτέρα 18 με Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου η παρουσία στα μαθήματα είναι "δοκιμαστική". Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τις εναρκτήριες παραδόσεις και να επιλέξουν τρία (3) από τα προσφερόμενα πέντε (5) μαθήματα του εξαμήνου.

Στο τέλος της εβδομάδας και ειδικά πριν την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου παρακαλούνται οι φοιτητές να κοινοποιήσουν τις επιλογές τους στον κο Μαργαρίτη (ηλεκτρονικά gmargar@polsci.auth.gr).

Θα χρειαστεί επίσης να συμπληρωθεί το έντυπο για την επιλογή των μαθημάτων με υπογραφή. Δείτε, τυπώστε και συμπληρώστε το έντυπο. Το συμπληρωμένο έντυπο θα παραδοθεί είτε στη Γραμματεία είτε στον κ. Μαργαρίτη.

Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά