4/3: Έναρξη μαθημάτων κ. Πανταζόπουλου

  • Posted on: 11 February 2019

Λόγω εκπαιδευτικής αδείας, τα μαθήματα του κ. Α. Πανταζόπουλου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακό) αρχίζουν στις 4 Μαρτίου 2019

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά