Υποτροφίες κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα

  • Posted on: 13 February 2019

Σας διαβιβάζουμε, την εγκεκριμένη με το έγγραφο αρ. Πρωτ. 76528/21-01-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, πρόσκληση χορήγησης – με διαγωνισμό – πέντε (5) υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Κατηγορία: 
Υποτροφίες