Υποτροφίες κληροδοτήματος Ιωάννη-Ιώνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 13 February 2019

Σας κοινοποιούμε την απόφαση αριθμ. Πρωτ: 78332/20-12-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, ανακοίνωση χορήγησης –κατόπιν επιλογής- ενός (1) χρηματικού βραβείου σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Κατηγορία: 
Υποτροφίες