Υποτροφίες Ουγγαρίας για σπουδές, έρευνα, θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού

  • Posted on: 26 February 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις, με ενδεικτική περιγραφή, των προγραμμάτων υποτροφιών του κρατικού ιδρύματος υποτροφιών TEMPUS της Ουγγαρίας, ακ. έτους 2019-2020, για:
1. σπουδές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
2. έρευνα μικρής (3-29 ημερών) ή μεγαλύτερης (1-10 μηνών) διάρκειας, για κατόχους α) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και β) Δ.Δ.
3. σπουδές μερικούς φοίτησης α) σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, κατά προτεραιότητα σε εγγεγραμμένους-ες σε πρόγραμμα σπουδών Ουγγρικής γλώσσας και λογοτεχνίας και δευτερευόντως σε προγράμματα σπουδών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής και β) σε μεταδιδακτορικό επίπεδο (διατίθεται ως εναλλακτική για μεταδιδακτορική έρευνα μεγαλύτερης διάρκειας σε διδάκτορες εκτός πλαισίου διακρατικής συμφωνίας)
4. θερινό πρόγραμμα ουγγρικής γλώσσας και πολιτισμού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται α) σύμφωνα με εκάστη προκήρυξη, για τα 1, 2 και 3 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και για το 4 έως τις 14 Μαρτίου 2019, β) σύμφωνα με την ιστοσελίδα του φορέα (TEMPUS), έως τις 28 Μαρτίου 2019 για όλα τα παραπάνω. Σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρατείνεται έως τις 5 Απριλίου 2019 (11 μ.μ.)
 

Κατηγορία: 
Υποτροφίες