Προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης έρευνας

  • Posted on: 1 March 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση (με ενεργούς συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες) σχετικά με μια σειρά προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης, που διαθέτει το Ίδρυμα Gerda Henkel (Γερμανία), με τη μορφή ατομικών υποτροφιών και χρηματοδότησης ομαδικών ερευνητικών project σε συγκεκριμένους τομείς και θεματικές των Ανθρωπιστικών Επιστημών, τα οποία αφορούν ανερχόμενους/-ες νέους/-ες ερευνητές/-τριες και από την αλλοδαπή (Ελλάδα).

Ενδεικτικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: 12 και 19 Ιουνίου 2019

Κατηγορία: 
Υποτροφίες