Υποτροφίες υποστήριξης κινητικότητας σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο

  • Posted on: 1 March 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Tμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας
α) μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών, εγγεγραμμένων σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, και εν ενεργεία Υ.Δ., και
β) ερευνητών/-τριών, αριστούχων κατόχων διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίου χώρας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

αντίστοιχα για φοίτηση ή έρευνα στις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Graz για διάστημα 1 έως 4 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 8 Απριλίου 2019, κατόπιν επικοινωνίας για παροχή κωδικού ηλεκτρονικής αίτησης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες του Πανεπιστημίου Graz.

Κατηγορία: 
Υποτροφίες