Μη αμειβόμενη πρακτική στην μονάδα έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του ΠΑΜΑΚ (προθ: 27/3)

  • Posted on: 18 March 2019

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο προκήρυξη θέσεων μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Περισσότερες λεπτομέρειες στην διεύθυνση http://eupoldem.org/calls/.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά στο email eupoldem@gmail.com έως 27 Μαρτίου του 2019 καθώς οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν 29 Μαρτίου 2019 17.00 - 21.00.

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά