"ΔΠΜΣ στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές" Προκήρυξη 2019-20 (προθ: 30/9)

  • Posted on: 6 September 2019
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές  λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2018-19 και υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Φιλοσοφίας), το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στη Φιλοσοφία, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.
 
Ιστοσελίδα μεταπτυχαικού: https://www.edlit.auth.gr/MA-phil
 
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2019-20.
 
Δείτε τα σχετικά αρχεία: 
Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακά