Χρηματικά βραβεία σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

  • Posted on: 11 October 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών: http://dps.auth.gr/el/node/3261 έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση της ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών βραβείων, σε παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών, που φοίτησαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Κατηγορία: 
Υποτροφίες