Δήλωση και διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου

  • Posted on: 1 November 2019

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να κάνετε δηλώσεις συγγραμμάτων οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Επίσης έχει ξεκινήσει η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά