Αιτήσεις Θεραπείας – Ενστάσεις Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

  • Posted on: 5 December 2019

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 6.12.2019 (10:00 π.μ) έως και 16.12.2019 και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στην θυρίδα της γραμματείας και ώρες 12:00-13:00 στο διάστημα από 6 Δεκεμβρίου έως και 16 Δεκεμβρίου 2019, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής τους καθώς και 2 φωτογραφίες, εκτυπωμένο το ΑΜΚΑ τους και την ταυτότητά τους καθώς και φωτοτυπία αυτής.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 189097/Ζ1/2-12-2019 και 19769/Ζ1/4-12-2019 εγκυκλίους με θέμα «Κύρωση πινάκων αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Αιτήσεις Θεραπείας-Ενστάσεις» (δείτε σχετικά: http://dps.auth.gr/el/node/3280)

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά