Διατμηματικό Πρόγραμμα της έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη

  • Posted on: 6 February 2020

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 17729/5.2.2020 της ΄Εδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, με συνημμένο το θεματολόγιο εισηγήσεων του Διατμηματικού Προπτυχιακού Μαθήματος «Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις».

Tο μάθημα, με κωδικό ΨΥ-678, προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από το Τμήμα Ψυχολογίας και πιστώνεται με 6ΠΜ

Η ενημέρωση γίνεται ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματός να το λάβουν υπόψη τους κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους/τη δήλωση μαθημάτων τους για το εαρινό εξάμηνο 2019-20.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά