21/2 Ημερίδα του Colloquium: "Κλιματική αλλαγή: πολίτες, κινήματα και κόμματα"

  • Posted on: 14 February 2020

Ημερίδα του Colloquium του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε.. Αίθουσα 319, 3ος Όροφος
Παρασκευή 21/2/2020, 18.00-21:00
 

Ομιλητές:
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Καθηγητής, ΠΑΜΑΚ
Το κλίμα ως οικουμενικό κοινό: προοπτικές αναδιάταξης της προστασίας και των δικαιωμάτων.
Κάρολος Καβουλάκος , Επ. Καθηγητής, AΠΘ
Κλιματική αλλαγή, κινήματα και μοντέλο ανάπτυξης.

Νίκος Νικήσιανης, Διδάκτορας, ΑΠΘ
Η κλιματική κρίση ως πεδίο κοινωνικού ανταγωνισμού: το παράδειγμα των Κίτρινων Γιλέκων.

Συντονιστής: Νικόλας Σεβαστάκης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Το 2019 χαρακτηρίστηκε έτος σταθμός για τη συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή. Με φόντο καταστροφικές πυρκαγιές εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις για το κλίμα, ενώ σε πολιτικό επίπεδο η «Πράσινη Ατζέντα» αναδύεται ως μείζων διακύβευμα. Θα αποπειραθούμε να ορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την πολιτική σκέψη και ποιες νέες μορφές συλλογικής δράσης αναδεικνύει, μέσα από ένα πλέγμα ερωτημάτων:
· Τι σημαίνει ότι το κλίμα αποτελεί ένα οικουμενικό κοινό; Ποιοι οι "κοινωνοί" και ποιο το δικαίωμα στο “κοινωνείν”;
· Έχουμε δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι; Ποιος ο ρόλος των κινημάτωv;
· Πώς συμβάλλει η κλιματική αλλαγή στις μετακινήσεις πληθυσμών και ποια η πολιτική σημασία τους;
· Ποια τα κομβικά πολιτικά/κοινωνικά/οικονομικά επίδικα γύρω από την κλιματική κρίση και τη διαχείρισή της;
· Πώς παρεμβαίνουν στο νέο αυτό πεδίο οι κυρίαρχες τάξεις, οι εργαζόμενες τάξεις, τα οικολογικά κινήματα;
· Το παράδειγμα των “Κίτρινων Γιλέκων”: “οικολογικοί Λουδίτες” ή μια αναπόφευκτη σύγκρουση γύρω από το κόστος μετάβασης;

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια
Συναντήσεις Colloquium