Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Γυναίκες και πολιτική στον σύγχρονο κόσμο (19ος-21ος αι.): Οι γυναίκες στην πολιτική, η πολιτική για τις γυναίκες" Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

  • Posted on: 21 February 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. οργανώνει Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Γυναίκες και πολιτική στον σύγχρονο κόσμο (19ος-21ος αι.): οι γυναίκες στην πολιτική, η πολιτική για τις γυναίκες» 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο της Επιτροπής Ερευνών/ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη, στις 14 και 15 Μαρτίου 2020.

Στο συνέδριο θα μετέχουν νέοι επιστήμονες (μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, υποψήφιοι/-ες διδάκτορες, νέοι διδάκτορες, ερευνητές κλπ.).

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά και οι εισηγήσεις που θα επιλέξει η επιστημονική επιτροπή θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατηγορία: 
Εκδηλώσεις-Συνέδρια