Βραβείο από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

  • Posted on: 26 February 2020

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη

Κατηγορία: 
Υποτροφίες