Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina της Φρανκφούρτης (Oder) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών έρευνας για υποψήφιους διδάκτορες

  • Posted on: 4 March 2020

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών [http://dps.auth.gr/el/node/3300] έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina της Φρανκφούρτης (Oder) σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών έρευνας για Υ.Δ. (Viadrina International Program for Graduates - VIP).

Η υποτροφία χορηγείται για έως 3 μήνες και καταβάλλεται ως αποζημίωση για έξοδα ταξιδιού και διαμονής.

Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται επιστολή πρόσκλησης από μέλος διδακτικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Viadrina και γραπτή αξιόλογηση από τον/την επόπτη/επόπτρια της Δ.Δ. του οικείου πανεπιστημίου (ΑΠΘ), υποβάλλεται έως τις 19 Απριλίου 2020.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Viadrina θεραπεύει επιστημονικά αντικείμενα της/των

- Νομικής

- Κοινωνικών & Πολιτιστικών Επιστημών

- Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών

Κατηγορία: 
Υποτροφίες