Διακοπή πρακτικής άσκησης

  • Posted on: 19 March 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής,

Όσον αφορά το Τμήμα μας τονίζεται ότι το μάθημα "Πρακτική Άσκηση" πρέπει να δηλωθεί κανονικά ώστε να μπορεί να βαθμολογηθεί όταν πραγματοποιηθεί και τελειώσει το υπόλοιπο της πρακτικής (είτε στην καλοκαιρινή εξεταστική είτε τον Σεπτέμβριο).

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά