Δυνατότητα πραγματοποίησης αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης (και επιλεγόμενο μάθημα) Διόρθωση: Αναλυτική, όχι βιογραφικό

  • Posted on: 17 May 2020

Αγαπητοί φοιτητές/τριες

Λάβαμε πρόσφατα ενημέρωση ότι υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης πρακτικής άσκησης σε εταιρίες και φορείς της αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς τηρούν τα ίδια μέτρα ασφαλείας που τηρούν για το προσωπικό του, ένα άτομο ανα 15 τ.μ. κοκ. Ενδεχομένως και εκ περιπτροπής παρουσία στην υπηρεσία

Υπάρχουν κάποιες διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης με έναρξη εντός του Ιουνίου (όταν ολοκληρωθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες) και 3μηνη διάρκεια.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής δεδομένα:

1. Θα χρειαστεί η παράλληλη πραγματοποίηση μιας εργασίας

2. Υπάρχει αμοιβή από το ΕΣΠΑ

3. Περνάτε με τον τρόπο αυτό και το επιλεγόμενο μάθημα "Πρακτική Άσκηση"

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης της διαδικασίας έναρξης είναι περιορισμένοι και γι' αυτο, όποιος/α ενδιαφέρεται θα πρέπει να στείλει ως τις 23 Μαϊου στον κ. Μηλώση (dmilosis@polsci.auth.gr) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (όχι βιογραφικό σημείωμα που αναφέρονταν κατά λάθος) σε αρχείο PDF (όπως παράγεται από το SIS). Στον ίδιο μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση πάντα με email

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά