Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην ΓΣ του Τμήματος

  • Posted on: 13 July 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην συνέλευση του Τμήματος

Δείτε τα αποτελέσματα:

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά