Διενέργεια εκλογών Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

  • Posted on: 15 July 2020

Δείτε το 1ο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ.

Κατηγορία: 
Διάφορα