Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατάργηση των μαθημάτων του κλάδου Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

  • Posted on: 23 July 2020

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ με ανησυχία διαπιστώνει ότι, με τον Νόμο 4692/2020 (“Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις”- ΦΕΚ 111/τόμος/12.06.2020) και την Υπουργική Απόφαση 74181/Δ2 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου) και 74182/Δ2 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εσπερινού Γενικού Λυκείου), τα μαθήματα του κλάδου Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών καταργούνται, καταδικάζοντας τους μαθητές σε άγνοια ως προς τον συγκεκριμένο κλάδο σπουδών. Θεωρούμε παιδαγωγικά και επιστημονικά εσφαλμένη, αλλά και επικίνδυνη για το δημοκρατικό μας πολίτευμα, την κατάργηση μαθημάτων όπως η «Πολιτική Παιδεία» και το «Πολίτης και Δημοκρατία», στην τάξη όπου απονέμεται το δικαίωμα ψήφου στους νέους και διενεργείται η Βουλή των Εφήβων.

Δείτε το σύνολο του σχετικού ψηφίσματος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.

Κατηγορία: 
Διάφορα