Διαδικασία παραλαβής πτυχίου

  • Posted on: 31 July 2020

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Α.Π.Θ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 15552/23-04-2020/τ.Β’) σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας», η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα προβεί στην έκδοση και παράδοση των Τίτλων ως εξής:

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μετά την εξεταστική του Ιουνίου και επιθυμούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης των σπουδών τους, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: info@polsci.auth.gr) την παρακάτω αίτηση.

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση με την απαιτούμενη διαδικασία και τις ημερομηνίες παραλαβής των πιστοποιητικών.

Τελετή Ορκωμοσίας ΔΕΝ  πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές/τριες έχουν σε εξέλιξη πρακτική άσκηση δεν μπορούν να δηλώσουν ΤΩΡΑ λήψη πτυχίου ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη συμπληρώσει τον αριθμό μαθημάτων για λήψη πτυχίου. Μπορούν να κηρυχθούν πτυχιούχοι στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά