Σχετικά με τα μαθήματα του επικείμενου χειμερινού εξαμήνου

  • Posted on: 2 September 2020

Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών αναμένει τις οριστικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης των μαθημάτων στο επικείμενο χειμερινό εξάμηνο σπουδών

Η γενική κατεύθυνση είναι ότι τα περισσότερα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως με ενδεχόμενη πραγματοποίηση κάποιων μαθημάτων με μικρά ακροατήρια ΚΑΙ με φυσική παρουσία

Αυτό πάντως που είναι δεδομένο είναι ότι τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου (νεοεισαχθέντες φοιτητές) θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και σταδιακά ο τρόπος πραγματοποίησης τους

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά