Σχετικά με το μάθημα KYO504 - Ανάλυση πολιτικού λόγου

  • Posted on: 3 September 2020

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν έχουν αυτόματα πρόσβαση στο elearning του μαθήματος καλούνται να αυτοεγγραφούν γιατί η αυτόματη σύνδεση του φοιτητολογίου παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Η εγγραφή είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος και για την δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου μέσω επιλογής χρονοθυρίδας (slot) που θα "ανοίξει" σε μερικές μέρες (θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση).

Σας ευχαριστούμε,
Γιάννης Σταυρακάκης & Κώστας Παπαστάθης

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά