Συμμετοχή φοιτητών ως ερευνητές σε δειγματοληπτική έρευνα για τη λειτουργία της φοιτητικής λέσχης

  • Posted on: 16 September 2020

Το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών του ΑΠΘ ανέλαβε διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας στους φοιτητές που σιτίζονται στη Λέσχη και στο σύνολο των φοιτητών του ΑΠΘ, προκειμένου να συλλεγούν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα επισκεψιμότητας των φοιτητών και το βαθμό ικανοποίησης τους από τις υπηρεσίες της λέσχης.

Καλούμε τους φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως ερευνητές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην έρευνα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020. Η συλλογή των δεδομένων θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν συμπληρώσει το τρίτο έτος σπουδών. Οποιαδήποτε εμπειρία σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες θα συνεκτιμηθεί. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα θα περιλαμβάνει αμοιβή και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους ερευνητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 30/09/2020 στο παρακάτω e-mail: misotiro@polsci.auth.gr .

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το εξάμηνο σπουδών τους και να συμπεριλάβουν e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Θ. Χατζηπαντελής,
Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά